Hva er vold og overgrep mot voksne og eldre?

Å være voldsutsatt skaper frykt og utrygghet. Det disponerer også for negative helseeffekter. For at du skal kunne stille de rette spørsmålene, må du ha kunnskap om hva vold i nære relasjoner innebærer.  

Vold i nære relasjoner kan ramme alle kjønn i alle aldre og forekomme i alle typer familie- og parforhold, etniske grupper og sosiale lag. Personer som utsettes for vold oppsøker helse- og omsorgstjenestene for ulike fysiske og psykiske helseplager. Disse helseplagene kan henge sammen med pasientens livssituasjon. Mange utsettes for flere typer vold og overgrep over lengre tid uten at det oppdages.

Innhold