Hva er vold mot barn?

Vold og overgrep mot barn omfatter fysisk vold, psykisk vold og seksuelle overgrep. Fravær av handlinger, i form av fysisk og emosjonell neglisjering og omsorgssvikt er også vold og overgrep mot barn. 

Vold og overgrep er ofte et skjult fenomen i helse- og omsorgstjenesten. Det er derfor svært viktig at helse- og omsorgspersonell som kommer i kontakt med disse pasientene har god bakgrunnskunnskap om temaet for å kunne gi best mulig hjelp og støtte.

 

Innhold