Håndboka om barnemishandling

Delen «Vold og overgrep mot barn» i denne veilederen vil på sikt erstatte «Håndbok for helse- og omsorgspersonell ved mistanke om barnemishandling«. Vi oppfordrer helse- og omsorgspersonell til å gi tilbakemelding med ønsker og mangler i Veileder for helse- og omsorgstjenestens arbeid med vold i nære relasjoner. Det kan gjøres via skjema nederst på denne siden («Har du noen innspill?»), eller ved å skrive mail til voldsveileder@nkvts.no

Har du noen innspill?