Ansvar og regelverk

Som ansatt i helse- og omsorgssektoren har du et faglig, etisk og juridisk ansvar for å følge opp når noen utøver vold. Denne seksjonen gir deg en oversikt over hvilket ansvar du har, hvilket lovverk som regulerer ditt ansvar, samt hvem som er ansvarlig i komplekse saker der flere instanser er involvert.

Innhold

referanser

  1. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Kommunens helhetlige innsats mot vold i nære relasjoner. Lest 18.10.2018.