Regelverket

Alle ansatte i helse- og omsorgstjenester har et personlig ansvar og en lovpålagt plikt til å være oppmerksom på forhold som kan indikere at barn blir utsatt for vold.  

Lover og regler regulerer helse- og omsorgspersonells arbeid, som taushetsplikt, opplysningsplikt og ansvaret for å avverge skade. Pasientene og brukerne har hovedsakelig rettigheter, mens tjenestene og ansatte har forpliktelser og ansvar.

Innhold

referanser

  1. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Kommunens helhetlige innsats mot vold i nære relasjoner. Lest 18.10.2018.