Ansvar og regelverk

Faglig, etisk og juridisk ansvar

Ansatte i kommunens helse- og omsorgstjenester og ansatte i spesialisthelsetjenesten har et selvstendig faglig, etisk og juridisk ansvar i å forhindre at pasienter utsettes for vold. Dette innebærer også et ansvar for å tilby hjelp og behandling til personer som utøver vold.

Faglig: Vold i nære relasjoner kan føre til alvorlige problemer for psykisk og fysisk helse. Helse- og omsorgspersonell har derfor et særlig ansvar for å hindre at personer utsettes for eller utøver vold. Det faglige ansvaret avhenger av hvor i tjenestene du jobber, men det handler om at man skal utrede og avklare videre ved mistanke om vold eller dersom det er grunn til mistenke vold. Videre omhandler det å undersøke og dokumentere, samt sikre og beskytte de som utsettes for volden og eventuelle barn eller andre berørte.

Etisk: Det etiske ansvaret innebærer at menneskerettighetene ivaretas og dermed det enkelte menneskes iboende verdighet. Det etiske ansvaret tilsier at det utøves varsomhet i møte med mennesker som opplever avmakt og hvor deres fortrolighets- og intimsone er krenket. Både utsatte og utøver av volden kan i perioder ha behov for at helse- og omsorgspersonell tar ansvar for dem, men ansvaret skal ikke tas fra dem. Det etiske ansvaret fordrer at ansatte har en god situasjonsforståelse slik at det blir en balansegang: Den utsatte skal avlastes for bekymring og uro, men også ansvarliggjøres for hvordan eget liv skal leves.

Juridisk: Helse- og omsorgspersonell har et juridisk ansvar når det gjelder utøvelse av vold. Helse- og omsorgspersonell har taushetsplikt, men i visse tilfeller som omhandler vold i nære relasjoner kan andre hensyn som å avverge personskade overgå taushetsplikten. Under lovverket har vi samlet aktuelle lover. Her gjøres det klart når helse- og omsorgspersonell skal melde politi og barnevern.

Ansvar og regelverk