Ansvar og regelverk

Ansatte i kommunens helse- og omsorgstjenester og ansatte i spesialisthelsetjenesten har et selvstendig faglig, etisk og juridisk ansvar i å forhindre at pasienter utsettes for vold. 

Som ansatt i helse- og omsorgssektoren har du både et faglig, juridisk og etisk ansvar for å følge opp volds- og overgrepssaker. Denne seksjonen gir deg en oversikt over hvilket ansvar du har, hvilket lovverk som regulerer ditt ansvar, samt hvem som er ansvarlig i komplekse saker der flere er involvert i saken.

 

Innhold

referanser

  1. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Kommunens helhetlige innsats mot vold i nære relasjoner. Lest 18.10.2018.